Na današnji dan leta 1929 je Kralj Aleksander v Kraljevini SHS odpravil ustavo, prepovedal vse stranke in razglasil diktaturo, državo pa preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo.