Predsednik sveta INAK dr. Andrej Umek v svojem prispevku za spletni magazin Časnik piše o tem, kakšni bi morali biti postopki imenovanja članov nadzornih svetov in uprav v