Inštitut dr. Antona Korošca je za Slovensko ljudsko stranko izdal 1. številko časnika Slovenec. Slovenec je zaenkrat brezplačno strankarsko glasilo, vizija pa je, da postane pravi naslednik zgodovinskega