Direktorji slovenskih podjetij smo bili ta teden zopet črne ovce, ker se je nekaj kolegov odločilo javno nastopiti proti novemu dela prostemu dnevu 2. januarja. V medijih so