Neizpolnjeni del majniške deklaracije

“Slovenska država je lahko utemeljena le na družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.”

neizpolnjeni del Majniške deklaracije (1989)

12,785 Comments