Na današnji dan Kralj Aleksander razglasil diktaturo

141017628-002Na današnji dan leta 1929 je Kralj Aleksander v Kraljevini SHS odpravil ustavo, prepovedal vse stranke in razglasil diktaturo, državo pa preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo. To je storil predvsem zaradi nacionalnih napetosti med Srbi in Hrvati, katerih vrhunec je bil umor Stjepana Radića, vodje Hrvaške kmečke stranke, avgusta 1928 v beograjskem parlamentu. Po tem dogodku se je vodja Slovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec kot predsednik vlade ponudil kot rešitelj in poskusil doseči hrvaško – srbski sporazum. Ker se mu to ni posrečilo, je v situacijo posegel Kralj Aleksander z nedemokratičnimi sredstvi.

Dr. Anton Korošec, ki je bil odločen nasprotnik centralizma in unitarizma v Kraljevini in se je ves čas aktivno zavzemal za čim večjo avtonomijo Slovencev znotraj skupne države, hkrati pa je bil izjemno sposoben politični taktik, je tudi v diktaturi ostal v vladi, vendar se jeseni 1930 iz nje umaknil in nato ostro nastopil proti diktaturi. Leta 1932 je podpisal Slovensko deklaracijo, znano tudi kot punktacije, ki je zahtevala nov svobodni sporazum vseh narodov v Kraljevini in demokratično državo enakopravnih narodov, v kateri bi imel vsak narod samostojen položaj po vzoru federacije. Slovenski narod si mora v Jugoslaviji priboriti samostojen položaj in postati privlačna sila drugim delom naroda, živečim v drugih državah, s čimer bi se doseglo združitev celotnega naroda v eni politični samostojni enoti.

Posledica te deklaracije je bila, da je dal kralj dr. Korošca in druge voditelje SLS leta 1933 aretirati in internirati najprej v Vrnačko Banjo in nato na Hvar. Diktatura kralja Aleksandra je bila odpravljena po atentatu nanj leta 1935. Dr. Korošec se je lahko vrnil in znova je postal minister v jugoslovanski vladi.

Vir: Janko Prunk, Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji, Prispevki za novejšo zgodovino (Življenje in delo dr. Antona Korošca, razprave s simpozija v Mariboru 13. decembra 1990), Letnik XXXI, št. 1. Ljubljana 1991