Ob 80. obletnici smrti dr. Antona Korošca: »Ne nergajmo, ne podirajmo, ampak gradimo!«

Ljubljana, 14. december 2020 – Danes mineva 80 let od smrti enega najvplivnejših Slovencev in dolgoletnega voditelja Slovenske ljudske stranke, dr. Antona Korošca. »Ne nergajmo, ne podirajmo, ampak gradimo! Proč z nergači iz naših vrst!« je dejal dr. Anton Korošec junija 1934. Njegove misli in nazori ostajajo še kako aktualni tudi toliko let kasneje. Tudi danes bolj kot kadarkoli potrebujemo povezovalno politiko in dobršno mero z optimizmom podkrepljene akcije, pri tem pa ne smemo pozabiti na gradnike slovenske družbe, slovenske družine, in pomen spodbujanja narodne zavesti.

Dr. Anton Korošec je svojo karizmo in široko znanje povezal z ljubeznijo do slovenstva in tako uspel Slovence držati skupaj v težkih časih, zato so ga upravičeno imenovali oče slovenskega naroda. Njegov prefinjen politični občutek in prepoznavanje velikih zgodovinskih priložnosti sta naši državi omogočila, da je stopila na pot do osamosvojitve. Že v obdobju jugoslovanske monarhije se je zavzemal za večjo avtonomijo Slovencev, federalni model državne ureditve in nasprotoval srbskem centralizmu in komunizmu.

Žalostilo ga je, da nam Slovencem primanjkuje občutka pripadnosti in narodne zavesti, in je že leta 1934 svaril: »da je potrebno potencirati slovensko narodno zavest in slovensko kulturo, vse zaradi obrambe proti nevarnosti tujerodnih navalov«. Zavedal se je, da so urejene in preskrbljene družine osnovne celice uspešne človeške družbe: »če hočemo, da bo odporen ves slovenski narod, mora biti odporna tudi sleherna naša družina, ki naj predstavlja narodno trdnjavo in ognjišča narodne kakor tudi katoliške zavesti«.

Naj nam bodo njegove misli vodilo v težkih časih spopadanja z zdravstvenimi, ekonomskimi in psihološkimi posledicami epidemije covida-19. Naj nas ljubezen do slovenstva navdihuje na poti preseganja političnih razlik v želji skupnega iskanja rešitev in delovanja v dobro slovenskega naroda. »Narod, ki hoče biti nositelj države, ki hoče prevzeti in izvrševati državne pravice v blagor ljudstva, mora zbrati vse državnotvorne moči v enoto.« (Dr. Anton Korošec ob ustanovitvi slovenskega narodnega sveta avgusta 1918)