Oblikovali bomo akademijo za politično izobraževanje in usposabljanje predvsem mlajših generacij v skladu z desno-sredinsko tradicijo Evropske ljudske stranke (EPP). S serijo Koroščevih večerov in drugih dogodkov nameravamo poživiti slovensko civilno-družbeno pa tudi politično razpravo o najaktualnejših in razvojno najpomembnejših vprašanjih naše družbe.

Da zgodovinski spomin in pozitivno politično izročilo dr. Antona Korošca in njegovega zgodovinskega doprinosa slovenskemu narodu ne bi zamrlo, nameravamo odpreti posebno spominsko sobo, posvečeno materialni in politični dediščini našega velikega rojaka. Posebno pozornost pa nameravamo posvetiti tudi urejenosti in kulturni sporočilnosti kulturnega spomenika – pokopališča Navje, kjer dr. Korošec in njegovi nasledniki počivajo v večnem miru.